MINISTERUL

EDUCAŢIEI, CERCETĂRII

TINERETULUI ŞI SPORTULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ

COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU

ŞIMLEU SILVANIEI

 

 

Home

Organizatori

Program

Contact

Inscriere lucrari

Publicatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPOZION NAŢIONAL
EDMOND NICOLAU

 

EDIŢIA a IV - a

"Calitate şi performanţă – premisele societăţii bazate pe cunoaştere”

19 MARTIE – 2010- ŞIMLEU SILVANIEI

 

 

 

          Dezvoltarea sistemelor naţionale de învăţământ şi formare profesională este considerată ca un răspuns eficient la provocările economice viitoare. Funcţia fundamentală a unui sistem de învăţământ profesional şi tehnic eficient este de a furniza societaţii pe care o serveşte forţa de munca aptă, adaptabilă si mobilă, capabilă să demonstreze competenţele cerute pe piaţa muncii, la nivel local, naţional şi comunitar adaptate stadiului de dezvoltare a tehnologiilor, capabile să anticipeze într-o anumită masură evoluţia tehnologică.

            Matematica si ştiinţele sprijină formarea profesională a elevilor prin asigurarea suportului ştiinţific al competenţelor. Tehnologia informaţiei şi Informatica reprezintă conţinutul unei unităţi de competenţă în pregatirea tinerilor şi un mijloc de pregatire a acestora, prin utilizarea de către profesori a diferitelor softuri educaţionale în organizarea lecţiilor. Astfel a aparut necesitatea implicării profesorilor în stagii de formare pe teme legate de domeniul informaticii si tehnologiilor, stagii ce au pus accent pe utilizarea noilor tehnologii informatice în elaborarea de materiale de învaţare, în organizarea lecţiilor la clasa si în abordarea unor  metode noi de lucru cu elevii.

            Din altă perspectivă suntem într-o perioadă istorică caracterizată printr-o dezvoltare fără precedent a tehnologiilor, care au implicaţii majore în dezvoltarea societăţii umane.

            În acest context este foarte important ca tânăra generaţie să beneficieze de metode eficiente în formarea lor, metode dezvoltate de către profesori care sunt specializaţi în matematică, ştiinţe şi tehnologii.

            Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” din Simleu Silvaniei, unitate cu tradiţie în domeniul învăţământului tehnic, care a fost fondată în secolul al XIX-lea (atestat documentar din 1886) are onoarea să fie gazda unui eveniment deosebit destinat prezentării experienţei didactice şi realizărilor ştiinţifice ale participanţilor la Simpozionul Naţional Edmond Nicolau ediţia a IV-a.

 

 

Director

Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”

Profesor

Stelian Flonta