untitled

UNIVERSITATEA

TEHNICA DIN

CLUJ-NAPOCA

SIGLA_ISJ SALAJ

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ

COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU

ŞIMLEU SILVANIEI

 

 

Home

Organizatori

Program

Contact

Inscriere lucrari

Publicatii

ALBUM

 

Simleu_Silvaniei

 

 

 

Termen de înscriere 25 aprilie 2014

 

 

 

 

SIMPOZION NAŢIONAL
EDMOND NICOLAU

 

EDIŢIA a VIII - a

Digitalizarea în societatea modernă

9 MAI – 2014- ŞIMLEU SILVANIEI

 

 

 

          Dezvoltarea sistemelor naţionale de învăţământ şi formare profesională este considerată ca un răspuns eficient la provocările economice viitoare. Funcţia fundamentală a unui sistem de învăţământ profesional şi tehnic eficient este de a furniza societaţii pe care o serveşte forţa de munca aptă, adaptabilă si mobilă, capabilă să demonstreze competenţele cerute pe piaţa muncii, la nivel local, naţional şi comunitar adaptate stadiului de dezvoltare a tehnologiilor, capabile să anticipeze într-o anumită masură evoluţia tehnologică.

            Matematica si ştiinţele sprijină formarea profesională a elevilor prin asigurarea suportului ştiinţific al competenţelor. Tehnologia informaţiei şi Informatica reprezintă conţinutul unei unităţi de competenţă în pregatirea tinerilor şi un mijloc de pregatire a acestora, prin utilizarea de către profesori a diferitelor softuri educaţionale în organizarea lecţiilor. Astfel a aparut necesitatea implicării profesorilor în stagii de formare pe teme legate de domeniul informaticii si tehnologiilor, stagii ce au pus accent pe utilizarea noilor tehnologii informatice în elaborarea de materiale de învaţare, în organizarea lecţiilor la clasa si în abordarea unor  metode noi de lucru cu elevii.

            Din altă perspectivă suntem într-o perioadă istorică caracterizată printr-o dezvoltare fără precedent a tehnologiilor, care au implicaţii majore în dezvoltarea societăţii umane.

            În acest context este foarte important ca tânăra generaţie să beneficieze de metode eficiente în formarea lor, metode dezvoltate de către profesori care sunt specializaţi în matematică, ştiinţe şi tehnologii.

            Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” din Simleu Silvaniei, unitate cu tradiţie în domeniul învăţământului tehnic, care a fost fondată în secolul al XIX-lea (atestat documentar din 1886) are onoarea să fie gazda unui eveniment deosebit destinat prezentării experienţei didactice şi realizărilor ştiinţifice ale participanţilor la Simpozionul Naţional Edmond Nicolau ediţia a VIII-a.

 

 

Director

Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”

Prof. Dr. Stelian Flonta

 

DSCF0006

SCOPUL MANIFESTĂRII

Simpozionul va constitui un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor cadrelor didactice, elevilor şi studenţilor, cunoaşterea celor mai noi realizări în domeniul tematicii abordate, menţinerea contactului între specialişti, stimularea creativităţii elevilor şi studenţilor, identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase cu învăţământul universitar, agenţi economici, în vederea abordării unor proiecte şi participării la programe europene

 

 

 

 

PARTICIPANŢI

ü  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, universitar, manageri din sistemul educaţional, agenţi economici

ü  Elevi din toate formele de învăţământ

ü  Studenţi

 

 

 

 

 

 

 

“ EDMOND  NICOLAU “  NATIONAL  SYMPOSIUM

EIGHT  EDITION

DIGITAZATION  IN  MODERN  WORLD

The  9th  of  May  2014

     

 

 

 

          The  development  of  the  national  education  system  along  with  the   development    of  the   vocational  education system  are  viewed  as an efficient  and  valuable  response  to  the  prospective  economic challenges.

The  paramount  objective  of  a  vocational  education  system  is  to  provide  the  society  it  serves  an  adequate labour  forced  prepared  to  become  adaptable ,  flexible  and  mobile. This  labour   force  should also be capable  to fulfill the  competences required  on  the  labour  market at a national , local  and  community level ,these  competences  being  adapted  to  the  present stage  of  the  tehnologies  development  in the  context  of  the  tehnological progress.

          The school  subjects  like  Mathematics  and  Science  sustain the  professional  training  of  the  students by  building  up  the  scientific  foundation of  the  competences.  Information  Technology  and  Informatics  represent  the  content  of  a unit  of  the  competence  in young students  preparation  but  these  subjects  also  provide  varied  educational  sofware  in  the  management  of  the  classes. Thus  the  necessity  of  involving  teachers  in  training  sessions  in fields  like Informatics  and Technology  , emerged . The  training  sessions  emphasized  the  usage  of  the  new  information  tehnologies  in  the  elaboration  of  the  learning  materials ,in  the  management  of  the  lessons  and  in  the  approach  of new  methods of  working  with  students.

         We  experience  a  historical  period  characterized  by  an amazing advancement  of  the   technologies  with  major  implications  in  the  progress  of  the  human  society.

          With  all  these  aspects  taken  into  consideration  it  is  very  important  that  the  young  generation  benefits  from  the  elaboration and development of  these  efficient  methods devised   by  the  teachers  specialised  and  qualified  in Mathematics , Science  and  Technology.

           The  “Iuliu  Maniu “  Technical  College  , an  institution  with  considerable  tradition  in the  vocational  and  technical  field , has  the  honour  to  host  an  exquisite  event  with  the  occasion of  with  participants  will  expose their  educational  and  didactic  experience  and their scientific  achivements .

 

 

     

 THE   OBJECTIVE  OF  THE  SYMPOSIUM

        

 

         The  symposium is  an  adequate  opportunity  to evaluate  and  promote  teachers  and  students  results and  to  acknowledge  the  latest  achievements in  the  configurated  field  with  the  prospect  to  perpetuate  the  connection  between  the  specialists .  The  session  is  also  a context  to  stimulate  pupils  and  students  creativity  and  to launch valuable  partnerships  and  persistent  collaboration  with  the  universities  and  the  economic  agents   all  these  leading  to  the  goal  of  participating  and  involving  in  European  projects  and  programmes.

 

 

 

PARTICIPANTS

 

          Teachers ,  professors, managers    from  primary ,  secondary schools  ,high schools ,  universities   and    agents .

           Pupils from  all  types  of  schools 

           Students